Hva er den beste måten å bevare avokadoen lengst mulig på?
pdf

Emneord (Nøkkelord)

Lærer: liv.arlander@lorenskog.vgs.no

Hvordan referere

Andersen, L. R. (2019). Hva er den beste måten å bevare avokadoen lengst mulig på?. Spiss, 11(1), 36-41. Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/2734

Sammendrag

Hva er den beste måten å bevare avokado på? Det er nettopp det vi ville finne svaret på ved hjelp av dette prosjektet. Vi testet 18 ulike metoder, ved hjelp av fire ulike delforsøk, og eliminerte metoder til vi kom fram til at det å smøre smør på utsiden av avokadoen og å beholde steinen viste seg å være de beste metodene.

pdf
Bergen Open Access Publishing