Hvilket eple kan potensielt sett skade tennene mest?
PDF

Hvordan referere

Kristiansen, L.-M. (2018). Hvilket eple kan potensielt sett skade tennene mest?. Spiss, 10. Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/1475

Sammendrag

Målet med prosjektet var å undersøke om det er en forskjell på surhetsgraden mellom tre eplesorter, for å sjekke om de ulike sortene, potensielt sett, kan forårsake ulik grad av dentale erosjoner. Dentale erosjoner er fagbegrepet for «syreskader på tennene», og inntak av sur mat og drikke er en av årsaksfaktorene. Eplesortene som ble testet i forsøket, var Granny Smith, Golden Delicious og Royal Gala. Det ble brukt en kvantitativ metode, der pH-verdien i ti epler av hver sort ble testet ved hjelp av et pH-meter. Resultatene var jevne, og viste at eplene av sorten Granny Smith hadde den laveste pH-verdien, mens Royal Gala-eplene hadde den høyeste.
PDF
Bergen Open Access Publishing