Spis, drikk, tygg Extra! - er det gunstig for tannhelsen å tygge Extra White tyggegummi?
PDF

Hvordan referere

Karoliussen, S. (2017). Spis, drikk, tygg Extra! - er det gunstig for tannhelsen å tygge Extra White tyggegummi?. Spiss, 9. Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/1177

Sammendrag

Målet ved dette prosjektet var å teste om påstanden fra Wrigley om at deres Extra White tyggegummi med xylitol var gunstig for tannhelsen, i den forstand at tyggegummien var pH-nøytraliserende. For å påvise dette ble pH-verdien i munnhulen målt etter inntak av Extra White tyggegummi, som deretter ble sammenlignet med pH etter inntak av Hubba Bubba tyggegummi og til slutt tester uten inntak av tyggegummi. Ved Extra White fikk vi en pH på 8,6 mens vi fikk en pH på 6,9 uten tyggegummi. Resultatene viser at pH-verdien i munnhulen kommer til et mer gunstig nivå ved hjelp av Extra White tyggegummi, enn uten. Extra White tyggegummi ser ut til å være pH-nøytraliserende og er derfor er den gunstig for tannhelsen og dermed stemmer påstanden til Wrigley.

PDF
Bergen Open Access Publishing