Innleveringer

Dette tidsskriftet tar for øyeblikket ikke imot bidrag.

Sjekkliste for innleveringen

Forfatteren må krysse av for at innleveringen oppfyller kravene som listes under. Innleveringer som ikke oppfyller disse, kan bli returnert til forfatteren.
  • Manuskriptet er ikke tidligere publisert. Det er heller ikke til fagfellevurdering i noe annet tidsskrift. (Gi en forklaring i feltet «Kommentarer til redaktøren» om annet er tilfelle.)
  • Filen er levert i Microsoft Word eller som RTF-fil
  • Om mulig, er URL-adresser til alle de nettbaserte referansene oppgitt. URL-adressene må være klikkbare (f.eks. http://pkp.sfu.ca).
  • Teksten har: enkel linjeavstand; 12-punkts skrifttype som normalskrift (helst Times New Roman); kursiv i stedet for understreking (unntatt i URL-adresser); aldri fet skrift (unntatt i overskrifter, kursiv er ellers eneste uthevingsmåte); og alle illustrasjoner, figurer og tabeller er satt inn på rett plass i teksten.
  • Teksten følger kravene for stil og bibliografisk formatering, slik de er angitt i «Forfatterinstruks».

Forfatterinstruks

Artikler kan gjerne sendes redaksjonen direkte som vedlegg til e-post. Bruk minst mulig formatering i word. All tekst bør være definert som "Normal". Unngå bruk av tabulater og bindestreker, bruk heller "Innrykk" og "Punktmerking" i Word. Alle oppgitte webadresser må være sjekket. Redaktørene forbeholder seg en viss rett til å forkorte/forandre/klippe i tekst eller bilder. Ved bruk av referanser skal Vancouverstandarden benyttes. Legg gjerne ved et portrettfoto av deg selv, helst med minimum 150 pikslers bredde. Vi mottar også gjerne illustrasjoner til artiklene. Pass på opphavsretten om du benytter bilder fra nettet. Oppgi gjerne fotografens navn om du benytter egen/andres bilder. Vi ønsker å oppgi e-postadresse din under artiklene. Gi beskjed dersom du ikke ønsker dette.

Erklæring om personvern

Navn og e-postadresser som oppgis til dette tidsskriftet og nettstedet vil kun bli brukt for de formålene som er oppgitt for tidsskriftet eller som følger av gyldig rettslig pålegg. De vil ikke bli gjort tilgjengelig for andre formål eller for uvedkommende.