At arbejde teoretisk og refleksivt med empiri – set gennem et Bourdieu-perspektiv
PDF

Emneord (Nøkkelord)

interview, data, break, theoretical construction, Bourdieu, praxeology

Hvordan referere

Petersen, K. A. og Høyen, M. (2021) At arbejde teoretisk og refleksivt med empiri – set gennem et Bourdieu-perspektiv, Praxeologi – Et kritisk refleksivt blikk på sosiale praktikker, 3, s. e3371. doi: 10.15845/praxeologi.v3i0.3371.

Sammendrag

Artiklen diskuterer, hvordan man kan arbejde med især interview, baseret på arbejder af filosoffen, etnologen, antropologen og sociologen Pierre Bourdieu (1931-2001) og de begreber og perspektiver, han tilbyder. Bourdieu har beskrevet sit arbejde som empirisk-teoretisk og som noget, der foregår in situ og in actu, dvs. i situationen og mens den pågår. Bourdieu er ved flere lejligheder blevet interviewet om sin teoretiske position og måder at arbejde på (Bourdieu & Honneth, 2005; Bourdieu & Wacquant, 1996; Pécseli, 1995).

https://doi.org/10.15845/praxeologi.v3i0.3371
PDF

Opphavsrett 2021 Karin Anna Petersen & Marianne Høyen

Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Forfattere som bidrar til tidsskriftet beholder opphavsretten til artikkelen sin, men samtykker i å publisere denne under de betingelser som fremgår av Creative Commons Navngivelse (CC-BY 4.0). Dette gir tredjepart tillatelse til å kopiere og dele materialet i et hvilket som helst medium eller format, samt å bearbeide, omskape og bygge på materialet til et hvilket som helst formål, også kommersielt, under forutsetning av at behørig anerkjennelse blir gitt, at det oppgis en lenke til lisensen, og at du antyder om det er gjort endringer.

Bergen Open Access Publishing