Om at bygge skoler, bestemme skrift og varetage hygiejne som udtryk for samme habitus
PDF

Hvordan referere

Siegumfeldt, B. (2020) «Om at bygge skoler, bestemme skrift og varetage hygiejne som udtryk for samme habitu»s, Praxeologi – Et kritisk refleksivt blikk på sosiale praktikker, 2, s. e3132. doi: 10.15845/praxeologi.v2i0.3132.

Sammendrag

Fokus i artiklen er på, hvordan den medicinske professionskultur på samme tid arbejder efter en åbenbar, historisk bestemt fornuft og inkorporerer nogle bestemte meninger, holdninger og attituder i lægernes egen samfundsklasse og profession og i skolens kulturelle orden. Det empiriske afsæt er lægen Axel Hertels arbejde med skolehygiejne i København i årene 1880-1910. Bourdieus habitusbegreb bruges til at vise, hvordan en hel lægestand i en bestemt grundlæggende mening er bærer af den samme habitus, som karakteriserer hele professionen og den afledte professionskultur. De objektive strukturer, livsvilkårene, findes i lægernes habitus som principper eller logikker, der gennemsættes som strategier i fremgangsmåden for deres handlinger. Bag indprentningen af regler for skolens orden mht. arkitektur, møblement, skrivestillinger, opdelinger i køn og klasser, orden m.v. sker der således, trods skolens relative autonomi, en reproduktion af de herskende magtforhold i samfundet. Artiklen viser, hvordan en bestemt social orden fastholdes ved hjælp af en kulturel orden, skolens.

https://doi.org/10.15845/praxeologi.v2i0.3132
PDF

Opphavsrett 2020 Britta Siegumfeldt

Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Forfattere som bidrar til tidsskriftet beholder opphavsretten til artikkelen sin, men samtykker i å publisere denne under de betingelser som fremgår av Creative Commons Navngivelse (CC-BY 4.0). Dette gir tredjepart tillatelse til å kopiere og dele materialet i et hvilket som helst medium eller format, samt å bearbeide, omskape og bygge på materialet til et hvilket som helst formål, også kommersielt, under forutsetning av at behørig anerkjennelse blir gitt, at det oppgis en lenke til lisensen, og at du antyder om det er gjort endringer.

Bergen Open Access Publishing