Ligheder og forskelle i nyere teorier om praktikernes erkendelsesgrundlag
PDF

Emneord (Nøkkelord)

Praxeologi
praktisk erkendelse
klinisk sygepleje
uddannelse
refleksivitet

Hvordan referere

Petersen, K. A. (2020) Ligheder og forskelle i nyere teorier om praktikernes erkendelsesgrundlag, Praxeologi – Et kritisk refleksivt blikk på sosiale praktikker, 2, s. e3123. doi: 10.15845/praxeologi.v2i0.3123.

Sammendrag

Artiklen er opbygget omkring forskellige teoretiske positioner om den praktiske erkendelse. Det empiriske afsæt er den kliniske sygepleje og den modsvarende teoretiske uddannelse, sådan som denne konkret materialiserer sig i et moderne samfund, hvor refleksivitet er et manifest krav. Det erkendelsesteoretiske spørgsmål vedrører imidlertid alle praktikere: Hvad er det praktikeren bruger af sig selv, når han udøver sin praksis? Og hvor kommer det fra?

https://doi.org/10.15845/praxeologi.v2i0.3123
PDF

Opphavsrett 2020 Karin Anna Petersen

Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Forfattere som bidrar til tidsskriftet beholder opphavsretten til artikkelen sin, men samtykker i å publisere denne under de betingelser som fremgår av Creative Commons Navngivelse (CC-BY 4.0). Dette gir tredjepart tillatelse til å kopiere og dele materialet i et hvilket som helst medium eller format, samt å bearbeide, omskape og bygge på materialet til et hvilket som helst formål, også kommersielt, under forutsetning av at behørig anerkjennelse blir gitt, at det oppgis en lenke til lisensen, og at du antyder om det er gjort endringer.

Bergen Open Access Publishing