"I mellemtiden har jeg lært alle den sociologiske forståelses sygdomme at kende."
PDF

Emneord (Nøkkelord)

engelsk

Hvordan referere

Krais, B. og Bourdieu, P. (2020) «"I mellemtiden har jeg lært alle den sociologiske forståelses sygdomme at kende.&quot»;, Praxeologi – Et kritisk refleksivt blikk på sosiale praktikker, 2, s. e3099. doi: 10.15845/praxeologi.v2i0.3099.

Sammendrag

Abstract 

In 1968 École des Hautes Études en Sciences Sociales and Mouton Éditeurs published the book Le métier de sociologue. Préalables épistemologiques by Pierre Bourdieu, Jean-Claude Chamboredon og Jean-Claude Passeron. In 1991, 23 years later Walter de Gruyter published, at the same time, a German and an slightly edited English version of the second edition of the French original. Especially the number of illustrative texts was reduced.

Connected to the publishing Pierre Bourdieu was interviewed by Beate Krais from "Max-Planck-Institut für Bildungsforschung". She asked Bourdieu to explain the genesis of Le métier de sociologue, the positions within the sociological research milieu the book is related to, and what happened since then. In the interview especially two of Bourdieu's demands for sociology to be a science are in focus, the construction of the scientific object and the double break.

https://doi.org/10.15845/praxeologi.v2i0.3099
PDF

Opphavsrett 2020 Morten Nørholm

Creative Commons License

Dette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Forfattere som bidrar til tidsskriftet beholder opphavsretten til artikkelen sin, men samtykker i å publisere denne under de betingelser som fremgår av Creative Commons Navngivelse (CC-BY 4.0). Dette gir tredjepart tillatelse til å kopiere og dele materialet i et hvilket som helst medium eller format, samt å bearbeide, omskape og bygge på materialet til et hvilket som helst formål, også kommersielt, under forutsetning av at behørig anerkjennelse blir gitt, at det oppgis en lenke til lisensen, og at du antyder om det er gjort endringer.

Bergen Open Access Publishing