At læse Bourdieus "Kapitalen"
PDF

Hvordan referere

Waquant, L. (2019) «At læse Bourdieus "Kapitalen&quot»;, Praxeologi – Et kritisk refleksivt blikk på sosiale praktikker, 1, s. e2597. doi: 10.15845/praxeologi.v1i0.2597.

Sammendrag

Af de mangfoldige arbejder af Pierre Bourdieu er The State Nobility måske det mest formidable og det mest paradoksale, og vil uden tvivl af netop disse grunde forvirre, om ikke forbløffe, mange af dens udenlandske læsere. For det første er det på en gang stædigt frankocentrisk i empirisk substans og omfang, og uimodståeligt universaliserende i analytisk hensigt og rækkevidde. For det andet, og dette er et af særkenderne ved Bourdieus sociologiske stil, er The State Nobility beslutsomt empirisk, data-ladet til en grad nær mætning, og alligevel besjælet af et kraftfuldt teoretisk projekt, som placerer det i epicenteret af debatterne om magt, kultur og fornuft ved århundredets afslutning.

https://doi.org/10.15845/praxeologi.v1i0.2597
PDF
Opphavsrett 2019 Loïc J. D. Waquant

Forfattere som bidrar til tidsskriftet beholder opphavsretten til artikkelen sin, men samtykker i å publisere denne under de betingelser som fremgår av Creative Commons Navngivelse (CC-BY 4.0). Dette gir tredjepart tillatelse til å kopiere og dele materialet i et hvilket som helst medium eller format, samt å bearbeide, omskape og bygge på materialet til et hvilket som helst formål, også kommersielt, under forutsetning av at behørig anerkjennelse blir gitt, at det oppgis en lenke til lisensen, og at du antyder om det er gjort endringer.

Bergen Open Access Publishing