Er det forskjell på bakterieforekomsten på mynter og sedler?
PDF

Hvordan referere

isaksen, aurora, Ulvenes, K. O., Eriksen, E., & Rysjedal, E. (2015). Er det forskjell på bakterieforekomsten på mynter og sedler?. Spiss, 7. Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/794

Sammendrag

Mynter og sedler nyttes daglig, og kan i løpet av dagen bli berørt av flere ulike mennesker. Dermed vil mynter og sedler kunne ta til seg en rekke bakterier. Mastercard har utført en test av bakterie-forskjell på valuta i forskjellige land [1], og testen vekket vår interesse for å undersøke ulikheter i bakterieforekomsten ved norske mynter og sedler. Vi valgte å teste kronestykker og 50-krone sedler ettersom de er mye i omløp som vekslepenger. Pengene vi testet kom fra elevaksjonen og var tilfeldig samlet inn fra ulike kilder. Vi kan konkludere med at det er mer bakterier på sedler enn på myter, men tettheten av bakterier er derimot betydelig større på mynter.

PDF
Bergen Open Access Publishing