Hvordan bør man oppbevare paprika?
PDF

Hvordan referere

Rasmussen, P. (2015). Hvordan bør man oppbevare paprika?. Spiss, 7. Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/772

Sammendrag

Det ble undersøkt om paprika blir best bevart i boks eller pose i eller utenfor kjøleskap. Endring i masse og C-vitamin i en 14 dagers periode ble målt for å avdekke forskjeller på de fire oppbevaringsmetodene. Ved romtemperatur sank massen med et gjennomsnitt på 18% mellom hver måling (hver tredje dag), mens massen endret seg med mindre enn 1 % mellom hver måling for paprikaen i kjøleskap. Det høye massetapet til paprikaen i romtemperatur ødela strukturen til paprikaen og gjorde den uspiselig etter få dager. Mengden C-vitamin holdt seg konstant etter to uker i kjøleskap, mens C-vitamininnholdet til paprikaen i romtemperatur sank med 46 %. Grunnen til forskjellen kan være at den høye temperaturen økte hastigheten på oksidasjonen, samt at det kondenserte vannet tok med seg C-vitaminet.  Det ser altså ut til at temperaturen er faktoren som utgjør en forskjell for holdbarheten til paprika og ikke emballasjen.

PDF
Bergen Open Access Publishing