Kjøres det fortere sent om kvelden enn på dagtid?
PDF

Hvordan referere

Aarsand, J. (2015). Kjøres det fortere sent om kvelden enn på dagtid?. Spiss, 7. Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/768

Sammendrag

I dette prosjektet ble det undersøkt om det blir kjørt fortere sent om kvelden enn på dagtid. Ettersom to vanlige fartsgrenser i Haugesundsområdet er 50 km/t og 70 km/t, er det veger med disse fartsgrensene som skal undersøkes. En vegstrekning med hver av disse fartsgrensene ble funnet, og det ble gjort en målinger klokken 07:50, 14:00 og 22:30 på begge vegstrekningene. Målingene varte i en time og ble gjort ved hjelp av å vite lengden på strekningen og hvor lang tid kjøretøyet brukte på denne strekningen. Gjennomsnittsfarten var klart høyere sent om kvelden enn på dagtid, men siden feilfeltene er store, er det like sannsynlig at et kjøretøy holder fartsgrensen sent om kvelden som på dagtid. Derfor samles dataene i fartsklasser og ut fra det kan det konkluderes med at flere kjøretøy kjører fortere sent om kvelden enn på dagtid. I 50- og 70-sonen økte antall fartsovertredelser fra dagtid til sent om kvelden fra henholdsvis 43,5 % til 69 % og fra 7 % til 33 %. 

PDF
Bergen Open Access Publishing