Påvirker menstruasjonssyklusen kvinnelige fotballspillere sin prestasjon i idrett?

Forfattere

  • Una Alsos Ullern videregående skole
  • Maren Nodenes-Fimland Ullern videregående skole
  • Isa Marie Wisth Ullern videregående skole

Sammendrag

Denne studien undersøker om menstruasjon påvirker prestasjon i trening. Per dags dato er det utført lite forskning på tematikken som er unik for kvinneidrett, noe som gjør det vanskelig å optimalisere trening for kvinnelige utøvere. Forsøket tok utgangspunktet i statistikk hentet fra 21 fotballspillere i alderen 15-19 år, som svarte på en rekke spørsmål knyttet til dagsform og idrettsprestasjoner. Resultatene tyder på at det ikke er en signifikant forskjell på spillernes prestasjon med og uten menstruasjon. Likevel er det noen faktorer, slik som søvnkvalitet, som endres når en spiller har menstruasjon. Derfor trengs det flere undersøkelser av et større omfang, for å få flere og sikrere resultater på temaet.

Nedlastinger

Publisert

2023-05-27

Hvordan referere

Alsos, U., Nodenes-Fimland, M., & Wisth, I. M. (2023). Påvirker menstruasjonssyklusen kvinnelige fotballspillere sin prestasjon i idrett?. Spiss, 15(1). Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3957

Utgave

Seksjon

Artikler