Holdbarhet av brød i ulike oppbevaringsmiljøer

Forfattere

  • Ellinor Kjønsberg Ullern videregående skole

Sammendrag

Kunnskap om riktig oppbevaring av brød hjemme hos forbruker er et viktig ledd i arbeidet med å redusere matsvinn. I dag finnes det ingen entydige råd om hvordan forbruker skal oppbevare brød for best å ivareta kvaliteten på det. Denne forskningsoppgaven har sett på hvordan ulike vanlige oppbevaringsmiljøer påvirker fuktighet og muggdannelse i brød. Over en testperiode på tre uker ble det gjennomført kvantitativ analyse av vanlig kjøpebrød oppbevart i plastpose, perforert plastpose, papirpose og bomullspose i henholdsvis kjøleskap og romtemperert skap. Resultatene viser at med hensyn på faktorene fuktighet og muggdannelse har brød lengst holdbarhet når det oppbevares i perforert plastpose i kjøleskap. For alle emballasjetypene ble det påvist muggsopp, men i svært ulik grad. Analyser utført ved Veterinærinstituttet avdekket i alt fire typer muggsopp av slekten Penicillium.

Nedlastinger

Publisert

2023-05-27

Hvordan referere

Kjønsberg, E. (2023). Holdbarhet av brød i ulike oppbevaringsmiljøer . Spiss, 15(1). Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3955

Utgave

Seksjon

Artikler