Dødeligheten til Chlamydomonas reinhardtii i forsuret vekstmedium

Forfattere

  • Nicholas Andrés Rodriguez Ullern videregående skole
  • Adam Tvedt-Østereng Ullern videregående skole
  • Tor Edvard Tingbø Ullern videregående skole

Sammendrag

Studien undersøker hvordan den encellede mikroalgen Chlamydomonas reinhardtii påvirkes av et forsuret vekstmedium. Testgruppen ble forsuret med eddiksyre til pH nådde 5. Deretter ble tettheten av både testgruppen og en urørt kontrollgruppe målt og sammenlignet. Resultatene viste at celletettheten i testgruppen var lavere enn i kontrollgruppen. På grunn av stor variasjon i datasettet ble ikke resultatene funnet statistisk signifikante. Tendensen i forsøket indikerer likevel at ferskvannsalgen C. reinhardtii kan bli påvirket i forsuret vekstmedium.

Nedlastinger

Publisert

2023-05-27

Hvordan referere

Rodriguez, N. A., Tvedt-Østereng, A., & Edvard Tingbø, T. (2023). Dødeligheten til Chlamydomonas reinhardtii i forsuret vekstmedium. Spiss, 15(1). Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3908

Utgave

Seksjon

Artikler