Operant betinging sin effekt på elevers prestasjoner når anvendt simultant med vurderingssituasjoner

Forfattere

  • Knut Moen Ullern videregående skole
  • Ask Hølen Frisvold Ullern videregående skole

Sammendrag

Selv om Norge bruker mest penger på utdanning av alle OECD land målt som andel av BNP, viser PISA-resultater fra 2012 at Norges matematikkprestasjoner er under gjennomsnittet i OECD landene. Hensikten med denne studien er å undersøke om positive tilbakemeldinger, en del av læremåten kalt operant betinging, kan ha en effekt på elevers prestasjon under en vurderingssituasjon. Operant betinging har blitt forsket på tidligere og vist effektivt i skolesammenheng, men ikke simultant med en prøve. Fire matematikk-klasser fra Ullern videregående skole utførte en flervalgsprøve i faget Mat09-01. Forsøket inneholdt to kontrollgrupper og en gruppe som kun fikk positivt ladede tilbakemeldinger, uansett om de fikk riktig eller galt svar. Resultatene viste at de positivt ladede tilbakemeldingene simultant med prøven ikke hadde en signifikant effekt på poengsummen til elevene, men flere studier må til for å kunne si noe om dette funnet er pålitelig.

Nedlastinger

Publisert

2023-05-27

Hvordan referere

Moen, K., & Frisvold, A. (2023). Operant betinging sin effekt på elevers prestasjoner når anvendt simultant med vurderingssituasjoner. Spiss, 15(1). Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3896

Utgave

Seksjon

Artikler