Er det forskjell i mengden bakterier i faste og ikke-faste klasserom på videregående skoler i Oslo sentrum?

Forfattere

  • Synne Gran Ullern VGS
  • Alexandra Robyn Rosales Velasco Ullern videregående skole
  • Vanessa Kavitha Thevarajah Ullern VGS

Sammendrag

Innendørs luftbårne bakterier kommer hovedsakelig fra menneskekroppen. I dette forsøke ble det derfor undersøkt om det er en forskjell i mengden bakterier i faste og ikke-faste klasserom på videregående skoler i Oslo sentrum. Forsøket gikk ut på å dyrke bakterier som befant seg i klasserom på to skoler. Det ble plassert flere petriskåler med to ulike agartyper i 7 klasserom på hver av skolene. Resultatene ble deretter sammenliknet med hverandre. De viste en signifikant forskjell i mengden bakterier på de to skolene. Skolen med ikke-faste klasserom hadde over 4 ganger flere bakteriekolonier totalt enn skolen med faste klasserom. Det ble derfor konkludert at faste og ikke-faste klasserom har en stor innvirkning på bakterie mengden i klasserommene.

Nedlastinger

Publisert

2023-05-27

Hvordan referere

Gran, S., Velasco, A. R. R., & Thevarajah, V. K. (2023). Er det forskjell i mengden bakterier i faste og ikke-faste klasserom på videregående skoler i Oslo sentrum?. Spiss, 15(1). Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3895

Utgave

Seksjon

Artikler