Karakterisering av mesofile bakterier med evnen til å hydrolysere vanlige polymerforbindelser i norsk natur om vinteren

Forfattere

  • Eirik Haugen Ullern videregående skole
  • Kelly Yong Kreutzmann Teigen Ullern videregående skole

Emneord (Nøkkelord):

Bakterier, PCL, PES, PBS, PHBV, Plast, Plastnedbryting

Sammendrag

En konsekvens av den massive plastproduksjonen i verden er at mye plast havner i naturen. Det har tidligere blitt forsket på om bakterier kan bryte ned disse plastene på avveie. Det har også blitt forsket på om man kan erstatte tradisjonelle petroleumsbaserte plaster med biologisk nedbrytbar plast. Tidligere forskning har undersøkt dette i mer landlige områder, mens denne studien har mer fokus på urbane områder om vinteren. For å undersøke dette nærmere ble det tatt jordprøver fra Oslo-området og testet på fire ulike agar med bioplastene; PCL, PES, PBS og PHBV. Resultatene er tilsvarende de fra tidligere forskning, når det gjelder bakterierienes evne til å bryte ned de ulike plastene. Likevel ser vi at det er færre plastnedbrytende bakterier og at noen av plasttypene brytes mindre ned, sammenlignet med tidligere studier i Norge. Mer forskning trengs på dette området, men studien gir et innblikk i hva slags plasttyper en bør bruke i kaldere bymiljøer.

Nedlastinger

Publisert

2023-05-27

Hvordan referere

Haugen, E., & Teigen, K. Y. K. (2023). Karakterisering av mesofile bakterier med evnen til å hydrolysere vanlige polymerforbindelser i norsk natur om vinteren. Spiss, 15(1). Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3891

Utgave

Seksjon

Artikler