Hvor er radonkonsentrasjonen størst?
pdf

Hvordan referere

Arlander, L. (2022). Hvor er radonkonsentrasjonen størst?. Spiss, 14(1), 73-79. Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3685

Sammendrag

Denne undersøkelsen går ut på å se om vi får signifikante forskjeller på radon konsentrasjoner i hodehøyde og gulvnivå i et rom uten ventilasjon. Parallelt med dette forsøket ble det også plassert en radonmåler i et godt ventilert skolebygg, for å se om vi kunne se merkbare forskjeller med og uten ventilasjon. Jeg fant en merkbar forskjell i radonkonsentrasjonen når man flyttet måleren fra gulv til hodehøyde. Jeg fikk også bekreftet at ventilasjon er med på å redusere radonkonsentrasjoner.

pdf
Bergen Open Access Publishing