Antibiotika-indusert frigjøring av lipopolysakkarid hos Escherichia coli

Forfattere

  • August Andre Lukkassen Ullern VGS
  • Martin Thormodsrud, Mr Ullern VGS
  • Alexander Marks

Sammendrag

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er sepsis en av de største helseutfordringene i vår tid. Antibiotika-indusert frigjøring av lipopolysakkarid (LPS) fra yttermembranen til Gram-negative bakterier er medvirkende til den høye dødeligheten ved sepsis. Mengden LPS som frigjøres kan være avhengig av klassen av antibiotika. Denne studien undersøkte mengden frigjort LPS ved å eksponere E. coli for tolv antibiotika fra åtte ulike klasser. Limulus amebocyte lysate (LAL) assay ble brukt for å kvantifisere mengden frigjort LPS fra løsninger med minimum-inhibitory concentrations og standard lab-konsentrasjoner av antibiotika. Resultatene viste at kloramfenikol, spektinomycin, tetrasyklin, og zeocin ga høyere verdier frigjort LPS enn ubehandlet løsning, og burde derfor brukes med forsiktighet i behandling av sepsis. Studien viste ingen klar sammenheng mellom generell virkningsmekanisme og frigjøring av LPS. LPS-frigjøring ser i stedet ut til å være knyttet opp til antibiotikaklasse og deres spesifikke virkningsmekanismer.  

Nedlastinger

Publisert

2022-05-11

Hvordan referere

Lukkassen, A. A., Thormodsrud, M., & Marks, A. (2022). Antibiotika-indusert frigjøring av lipopolysakkarid hos Escherichia coli. Spiss, 14(1), 63–72. Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3679

Utgave

Seksjon

Artikler