C-vitaminers beskyttende effekt mot oksidativt stress i bakterier

Forfattere

  • Henrik Eidsaae Corneliussen Ullern videregående skole
  • Christopher Eidsaae corneliussen

Sammendrag

Oksidativt stress er samspillet mellom reaktive oksygenforbindelser og antioksidanter. For høyt nivå av oksidativt stress kan føre til oksidativ skade på cellene i kroppen vår. C-vitaminer er antioksidanter som er med på å bryte ned hydrogenperoksid, som er en reaktiv oksygenforbindelse. I vårt forsøk utforsker vi C-vitaminers beskyttende effekt mot hydrogenperoksid. Vi gjør dette ved å tilsette hydrogenperoksid og ulike konsentrasjoner av C-vitaminer til E.coli bakterier. Resultatene ble funnet ved å telle antall overlevende bakteriekolonier på agar plater. Bakterier som var inkubert med C-vitamin har en statistisk signifikant høyere overlevelse enn bakteriene uten. Høyere konsentrasjon av C-vitamin førte til høyere overlevelse opp til et visst punkt. Våre funn bekrefter at C-vitamin har en beskyttende effekt mot oksidativ skade i bakerier. Videre forsking kan være å se på effekten i eukaryote celler slik at resultantene kan bli mer anvendt til menneskekroppen.

Nedlastinger

Publisert

2022-05-11

Hvordan referere

Corneliussen, H. E., & corneliussen, C. E. (2022). C-vitaminers beskyttende effekt mot oksidativt stress i bakterier. Spiss, 14(1), 57–62. Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3670

Utgave

Seksjon

Artikler