Hvordan antallet blader påvirker skyvekraften til en propell

Forfattere

  • Martin Kristoffer Tomter Mailand videregående skole

Sammendrag

Denne artikkelen utforsker hvordan antallet blader på en propell påvirker skyvekraften som skapes. Propellene ble festet til en elektrisk motor i enden på armen på en dumpeliknende konstruksjon som hadde en kraftmåler i andre enden. De tre propellene hadde tre, fire og seks blader, men var ellers like med samme radius og angrepsvinkel. Propellene ble testet hver for seg i maksfart i 12 sekunder av gangen der det ble gjort målinger med en frekvens på 1Hz. Det var en signifikant forskjell mellom propellen med tre blader og propellen med fire blader, med en P-verdi lik , og mellom propellen med tre blader og propellen med seks blader som var . Derimot var ikke forskjellen signifikant mellom propellen med seks blader og propellen med fire blader, som hadde en P-verdi lik . Ristingen fra motoren påvirket resultatene i stor grad.

Nedlastinger

Publisert

2022-05-11

Hvordan referere

Tomter, M. K. (2022). Hvordan antallet blader påvirker skyvekraften til en propell. Spiss, 14(1), 44–49. Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3665

Utgave

Seksjon

Artikler