Er konserveringsmidlene benzosyre og sorbinsyre skadelig for tarmbakterier?
pdf

Emneord (Nøkkelord)

konserveringsmiddler
syre
benzosyre
sorbinsyre
e.coli
Escherichia coli K-12

Hvordan referere

Skille, L., Sunde, I., & Øfstaas, A. K. (2022). Er konserveringsmidlene benzosyre og sorbinsyre skadelig for tarmbakterier?. Spiss, 14(1), 38-43. Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3662

Sammendrag

Tidligere forskning viser til at mennesker er helt avhengige av bakteriene i tarmfloraen. I dette forsøket ble Escherichia coli K-12 eksponert for konserveringsmidlene benzosyre og sorbinsyre for å undersøke overlevelsesraten. Etter at sorbinsyre og benzosyre ble tilsatt på petriskåler med E .coli, ble det observert en redusert vekst av E. coli, og bakteriene ble i stor grad drept.

pdf
Bergen Open Access Publishing