Fiskenes vandringsmønster i forhold til døgnets lysvariasjon

Forfattere

  • Anine Sundnes Ullern VGS
  • Nikita Upadhyaya

Sammendrag

Studien undersøker om døgnets lysvariasjoner har en effekt på fiskevandringen i elvene Lysakerelva, Gjersjøelva og Storelva. Slik informasjon kan være nyttig for å optimere fiskens vandringsforhold. Fiskevandringen ble registrert gjennom videoanalyse, og registreringene ble gruppert i lys og mørke, avgrenset ved soloppgang og -nedgang. Laksefiskene i Gjersjøelva og Storelva vandret hovedsakelig i den mørke perioden, mens laksefiskene i Lysakerelva vandret hyppigst i den lyse perioden. Det at det ikke ble funnet noen sammenheng mellom lysforholdene og fiskenes vandringsmønster, skyldes mest sannsynlig at lokasjonen og forholdene rundt elven har større effekt på fiskevandringen. Studiens funn indikerer dermed at lysforholdene ikke er den mest avgjørende faktoren.

Nedlastinger

Publisert

2022-05-11

Hvordan referere

Sundnes, A., & Upadhyaya, N. (2022). Fiskenes vandringsmønster i forhold til døgnets lysvariasjon. Spiss, 14(1), 30–37. Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3659

Utgave

Seksjon

Artikler