Hygienekontroll - er renholdet på Akademiet godt nok?

Forfattere

  • Yaniha Premraj Akademiet Oslo

Sammendrag

I denne studien ble det undersøkt om det var laboratoriet eller klasserommene på Akademiet VGS Oslo som hadde størst bakterievekst. Det ble gjennomført to forsøk med tre måneder mellomrom. Forsøkene gikk ut på å dyrke bakterier fra kateteret, pultene og håndtakene i laboratoriet og klasserommene på ferdiglagde agarskåler. For å observere bakteriekoloniene ble bakteriene mikroskopert. Agarskålene med prøver fra kateteret og fra pultene på laboratoriet hadde størst bakterievekst, i tillegg til at det vokste muggsopp på dem. Dette var i motsetning til agarskålene med prøver fra kateteret og pultene fra klasserommene, som hadde færre bakteriekolonier. Prøvene fra dørhandtakene i begge rommene hadde omtrent like stor bakterievekst. Det ble konkludert med at bakterieprøvene fra klasserommene hadde minst bakterievekst, og derfor hadde renere overflater enn de på laboratoriet.

Nedlastinger

Publisert

2022-05-11

Hvordan referere

Premraj, Y. (2022). Hygienekontroll - er renholdet på Akademiet godt nok?. Spiss, 14(1), 25–29. Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3658

Utgave

Seksjon

Artikler