Hvilket tak holder best på regnvannet?

Grønt, grått eller en kombinasjon?

Forfattere

  • Jørgen Døli Øvrebyen Videregående Skole
  • Gabriel Oplenskedal Hokaasen

Sammendrag

I dette forskningsprosjektet ble det undersøkt hvilke av tre tak som holdt best på regnvannet, både under og etter ekstremværet. Et tak bestod av mose, et av lecakuler og et av en kombinasjon av de to. De ble alle utsatt for et simulert ekstremt regnvær over 60 minutter. Dette ble gjennomført ni ganger, og det ble notert ned vannavrenning etter hvert femte minutt, i tillegg til en siste måling etter rundt to timer. Statistisk analyse av resultatene viser at lecataket hadde lavest avrenningshastighet i løpet de 60 minuttene med simulert regnvær, mens kombinasjonstaket holdt best på vannet i perioden etter. Konklusjonen på denne studien er derfor at kombinasjonstaket vil være den beste løsningen.

Nedlastinger

Publisert

2022-05-11

Hvordan referere

Døli, J., & Oplenskedal Hokaasen, G. (2022). Hvilket tak holder best på regnvannet? Grønt, grått eller en kombinasjon?. Spiss, 14(1), 1–6. Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3652

Utgave

Seksjon

Artikler