Nyttiggjøring av avløpsvann
pdf

Hvordan referere

Falnes-Dalheim, A. (2022). Nyttiggjøring av avløpsvann. Spiss, 14(1), 13-19. Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3601

Sammendrag

I dette forskningsprosjektet har avløpsvann fra tre ulike grønne/grå tak blitt testet og sammenliknet med verdier funnet i vanlig drikkevann. Ni skoletimer ble brukt til å vanne takene slik at det skulle være tilnærmet en form for ekstremnedbør vi kan komme i kontakt med i fremtiden. Poenget med forskningen var å undersøke om avrenningsvannet fra takene har potensiale til å benyttes ytterligere. Noe det har ut i fra testene i denne rapporten.

pdf
Bergen Open Access Publishing