Vokser stemorsblomster best i ikke-sterilisert jord?
pdf

Hvordan referere

Greatorex, H. (2021). Vokser stemorsblomster best i ikke-sterilisert jord?. Spiss, 13(1), 12-16. Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3330

Sammendrag

I en teskje med god jord kan det finnes flere mikroorganismer enn det er mennesker på jorda. Mikroorganismer spiller en viktig rolle i nedbrytningen av organisk materiale i jorda, og dette frigjør næringsstoffer til plantene. I dette forsøket ble det sett på forskjellen i plantevekst for stemorsblomster med og uten mikroorganismer i jorda.

Hypotesen som ble undersøkt var om stemorsblomster vokser raskere og mere i ikke-sterilisert jord enn i sterilisert jord. Forsøket varte i fem uker, og hypotesen ble ikke bekreftet. Flere frø spirte, stemorsblomstene ble høyere og fikk flere blader i sterilisert enn i ikke-sterilisert hagejord.

pdf
Bergen Open Access Publishing