Banning og verbale uttrykk øker smertetoleransen
pdf

Hvordan referere

Haudemann-Andersen, J. H. (2021). Banning og verbale uttrykk øker smertetoleransen. Spiss, 13(1), 39-44. Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3328

Sammendrag

Formålet med studien var å undersøke om banning og verbale uttrykk påvirker smertetoleransen. Kandidatene besto av elever fra vg1-vg3 på x videregående skole. Studien målte hvor lenge kandidatene kunne holde hånden sin nedsenket i isvann. Kandidatene ble instruert med ulike betingelser under forsøket, da de enten måtte være stille, bruke nøytralt språk eller fikk utnytte banneord og tabubelagte uttrykk. Resultatene viser en gjennomsnittstid på 221 sekunder i gruppen som måtte være stille, 338 sekunder i gruppen som fikk snakke og 492 sekunder i gruppen som fikk banne. Forskjellen mellom gruppene var statistisk signifikante, og dermed indikere studien at verbale uttrykk og banning øker smertetoleransen ved termisk stimuli hos kandidatene. Derimot fant studien ikke noen korrelasjon mellom hvor ofte kandidatene bannet til vanlig, og hvor lang tid de presterte å holde ut under forsøket.

pdf
Bergen Open Access Publishing