Ulike lukters påvirkning av kakerlakkers bevegelsesmønster
pdf

Hvordan referere

Schuessler, A., & Hvidsten, M. (2021). Ulike lukters påvirkning av kakerlakkers bevegelsesmønster. Spiss, 13(1), 1-5. Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3325

Sammendrag

Hos insekter brukes luktesansen aktivt i søket etter habitat, partnere, trusler og mat. Kakerlakker har en presis luktesans som gjør det enklere å utføre disse livsnødvendige oppgavene. I denne studien undersøkte vi om sitron og mynte påvirker kakerlakkenes bevegelsesmønster. Eksperimentet ble designet for å måle hvorvidt kakerlakker holder gjennomsnittlig lenger avstand til mynte og sitron-lukt enn vann. En bomullsdott dryppet med seks dråper stimulerende lukt ble plassert i hvert hjørne av en firkantet boks, før en kakerlakk fikk vandre rundt fritt gjennom en tre minutters periode. Kakerlakkene fikk først tilvenne seg det nye habitatet før bomullsdottene ble plassert og forsøket begynte. Resultatene av forsøket tilsier at kakerlakkene i gjennomsnitt holder betydelig mindre avstand til sitron-bomullsdottene, men holder lenger avstand fra mynte-bomullsdottene. Fra vann til sitron minket gjennomsnittsavstanden med omtrent -35 %. Fra vann til mynte økte avstanden med omtrent 40 %. Vi kunne ikke konkludere med at disse resultatene var allmenngyldige for kakerlakker ettersom vi testet en liten gruppe.

pdf
Bergen Open Access Publishing