Hvilken håndhygieneprosedyre er mest effektiv mot bakterier - såpe eller sprit?
pdf

Hvordan referere

Hamre, M. (2021). Hvilken håndhygieneprosedyre er mest effektiv mot bakterier - såpe eller sprit?. Spiss, 13(1), 29-34. Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3324

Sammendrag

Alle vasker hendene flere ganger daglig. Nå til dags gjør mange dette oftere, og mange bruker også mer alkoholbasert hånddesinfeksjon (sprit) enn før covid-19-pandemien. I denne studien ble det undersøkt hvilken håndhygieneprosedyre, såpe og vann eller sprit, som eliminerer flest bakterier på hender. Dette ble gjort ved at fem tilfeldig valgte personer la pekefingrene på begge hender forsiktig på to ulike vekstmedier, før og etter utført håndhygiene. Håndhygienen ble utført av en ekstern person, hvor personen vasket den ene hånden til forsøkspersonen med såpe, og påførte den andre hånden sprit. Resultatene viste en entydig tendens. Det ble med ett unntak observert null bakteriekolonier på begge vekstmediene etter bruk av sprit, uansett utgangspunkt før utført håndhygiene. Antall bakteriekolonier etter bruk av såpe var derimot varierende, noe som kan tyde på at bruk av såpe stiller større krav til korrekt utføring. Det ble konkludert med at sprit eliminerer flere bakterier enn såpe.

pdf
Bergen Open Access Publishing