Hva har yttertøy og utesko å si for inneklimaet?

Forfattere

  • Sara Margrethe Hansen Vestby VGS

Sammendrag

I denne studien var formålet å undersøke om inneklimaet i klasserommet blir påvirket av vår bruk av utesko, yttertøy og gymbagger. For å undersøke om inneklimaet i klasserommet ble påvirket, ble studien gjort i to omganger, med en «ren uke», og en «vanlig uke». Begge ukene ble det registrert partikkelinnhold i luften tre ganger om dagen. Dette ble gjort med en partikkelmåler fra TSI Aerotrak®, og denne partikkelmåleren kunne måle tre partikkelstørrelser; 0,3 mikrometer, 0,5 mikrometer og 5,0 mikrometer. I tillegg ble det hver time registrert temperatur, luftfuktighet og konsentrasjon av CO2. Disse målingene viste at partikkelinnholdet er høyere ved bruk av utesko og yttertøy, og luftfuktigheten lavere. Dataene sa ingenting om hvordan luftfuktigheten og partikkelinnholdet var utenfor klasserommet, da dette ikke ble målt.

Nedlastinger

Publisert

2021-05-11

Hvordan referere

Hansen, S. M. (2021). Hva har yttertøy og utesko å si for inneklimaet?. Spiss, 13(1), 45–50. Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3323

Utgave

Seksjon

Artikler