Karakterer korrelerer ikke med kunnskapsnivå
pdf

Hvordan referere

Lund, S. A. (2021). Karakterer korrelerer ikke med kunnskapsnivå. Spiss, 13(1), 24-28. Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3322

Sammendrag

Formålet med denne studien var å undersøke hvorvidt allmennkunnskap korrelerer med gjennomsnittskarakterer hos elever i tredjeklasse på videregående. En quiz ble gitt til 96 elever på to forskjellige videregående skoler hvor de anonymt fylte ut kjønn, bursdagsmåned, bydel, hvor i søskenflokken de er, samt deres gjennomsnittskarakter. Quizen hadde fem kategorier med ti spørsmål i hver kategori. Resultatene varierte fra tre til 34 riktige svar, med en gjennomsnittskarakter som varierte fra 3,7 til 5,9. De forskjellige gruppene ble videre delt inn i grupper og sammenlignet med korrelasjon, standardavvik og/eller T.Test for å vise om forskjellene var signifikante eller ikke. Resultatet viste en korrelasjonskoeffisient på 0,09 og det betyr at det ikke var en sammenheng mellom karakterer og allmennkunnskap. Det var heller ingen korrelasjon mellom hvilken bydel eleven bodde i, hvilken måned man var født i eller hvor i søskenflokken man er.  

pdf
Bergen Open Access Publishing