Effekten av ulike typer lys på planters vekst
pdf

Hvordan referere

Lyngner, J., & Andersen, A. (2021). Effekten av ulike typer lys på planters vekst. Spiss, 13(1), 17-23. Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3321

Sammendrag

Det er lenge blitt debattert hvilken type lys man skal velge for innendørs vekst av planter. Tidligere forskning har gitt ulike svar. Noe forskning sier at rødt lys er det viktigste for planters vekst, mens andre mener det er blått. I dette forskningsprosjektet ble det undersøkt hvorvidt fargetemperatur og farge hadde noe å si for veksten. Meteorerter ble sådd under seks ulike lysforhold. Høyden på spirene ble målt fortløpende. Etter 21 dager ble plantene veid. Plantene under lampen med fargetemperaturen på 3000 K viste høyeste resultater i begge målingene. Resultatene viste signifikante forskjeller på vekten mellom plantene under rødt og grønt lys sammenlignet med plantene under 3000 K, mens ingen av høydemålingene viste signifikante forskjeller. Konklusjonen ble derfor at det trolig er forskjell, men forsøket inneholdt for få planter under hvert lysforhold til å kunne bekrefte dette.

pdf
Bergen Open Access Publishing