Vår tidsoppfatning påvirkes av sanseinntrykk
pdf

Emneord (Nøkkelord)

Tid
Tidsoppfatning
evolusjon
stimuli
sanseinntrykk

Hvordan referere

Fremming, F. (2021). Vår tidsoppfatning påvirkes av sanseinntrykk. Spiss, 13(1), 6-11. Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3315

Sammendrag

Ulikheten mellom hvordan den objektive tiden går og hvordan mennesket opplever den har engasjert forskere innen psykologi i mer enn 150 år. Flere nye studier viser at tidsoppfatningen blir påvirket av ulike psykologiske elementer. I dette forskningsprosjektet ble tidsoppfatningen av en visuell og auditiv stimulus testet. 48 elever ble delt i to grupper, og ble eksponert for enten en auditiv eller visuell stimulus av lik varighet. De skulle estimere hvor lenge de oppfattet stimuliene til å vare. Gruppen som ble utsatt for auditive stimuli, oppfattet den i gjennomsnitt som 340 millisekunder lenger enn gruppen som ble utsatt for visuelle stimuli. Forskjellen var statistisk signifikant.

pdf
Bergen Open Access Publishing