Planters evne til å høre
pdf

Emneord (Nøkkelord)

Planter
Bioakustikk

Hvordan referere

Dyvik, N. (2021). Planters evne til å høre. Spiss, 13(1), 51-58. Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3277

Sammendrag

De siste årene har det blitt gjennomført flere forsøk som påviser at planter påvirkes av lyd. I denne studien ble det sådd erteblomstfrø, hvorav halvparten (testgruppen) ble utsatt for kontinuerlig lyd fra en rennende bekk i 30 dager. Den andre halvparten (kontrollgruppen) ble ikke eksponert for lyden. Formålet var å undersøke hvorvidt røttene vokste i retning av lyden av rennende vann, samt om lyden påvirket lengden på røttene. De empiriske dataene fra undersøkelsen påviser ikke en entydig effekt på plantenes rotvekst. Hovedårsaken er sannsynligvis for lite tallgrunnlag i undersøkelsen, noe som gjør det vanskelig å oppnå en lav p-verdi. Selv om undersøkelsen ikke konkluderer med at planter kan «høre» gir den likevel mulighet til å observere visse trender som det er hensiktsmessig å undersøke nærmere. Derfor gjennomføres forsøket en gang til med flere frø, men resultatene foreligger ikke i tide til å sendes inn til Spiss i februar.

pdf
Bergen Open Access Publishing