Karses spiringsprosess blir påvirket av tyngdekraften.
pdf

Emneord (Nøkkelord)

Biologi
Karse
Tyngdekraft
Gravitropisme

Hvordan referere

Bjørnås, M. (2021). Karses spiringsprosess blir påvirket av tyngdekraften. Spiss, 13(1), 35-38. Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/3249

Sammendrag

Verden opplever i dag en enorm befolkningsvekst. For å kunne sikre god mattilgang må matproduksjonen og jordbruket effektiviseres. Løsningen på dette problemet kan være å dyrke planter vertikalt istedenfor horisontalt. For å undersøke hvor effektivt vertikalt jordbruk kan være, må også den endrede tyngdekraftens effekt på plantene undersøkes. Nettopp dette har blitt undersøkt i dette forsøket. Vil forskjellig påvirkning fra tyngdekraften ha en innvirkning på karsens lengdevekst? For å undersøke dette, ble karse plantet henholdsvis normalt, vertikalt og opp ned. Resultatene tyder på at det er ingen forskjeller om plantene vokser normalt eller vertikalt. Det er først når planten blir snudd helt opp ned at tyngdekraften har en stor innvirkning på plantens vekst. Dette fører til svært liten lengdevekst hos individene.

pdf
Bergen Open Access Publishing