Formering av bananfluer
PDF

Hvordan referere

Aalvik, E., & Svendsen, A. (2013). Formering av bananfluer. Spiss, 5(01). Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/323

Sammendrag

I dette prosjektet ville vi teste om forskjellige miljøer har noen effekt på formeringen til bananfluer? Dette har vi testet ved å sjekke fordoblingstiden til bananfluene i 5 forskjellige miljøer, som kan varieres med å endre frukt, forskjellig oksygentilførsel, mangel på mat, og endring i temperatur. Resultatene viser at de forskjellige miljøene hadde mindre effekt på formeringen enn vi hadde trodd og holdt en stort sett jevn fordoblingstid. 

PDF
Bergen Open Access Publishing