Artikkel om Lydnivåer fra hodetelefoner i ulike omgivelser
Uten tittel

Hvordan referere

Rundhovde, M. (2013). Artikkel om Lydnivåer fra hodetelefoner i ulike omgivelser. Spiss, 5(01). Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/321

Sammendrag

Støy er et miljøproblem som rammer svært mange mennesker. Hørselstap som skyldes støy på arbeidsplassen er den vanligste yrkesskaden i Europa[2]. Hørselskade kan oppstå om du utsettes for uventet sterk/høy støy i en liten periode. Eksempler på slike uventede støynivåer er eksplosjoner, slag-lyd og skudd. Fare for å få støyskade på hørselen foreligger fra du hører på lydnivåer ved, og over 85 dB. Er du i støyområder med ca. 85 dB, er det den langvarige støyen som kan være ødeleggende, mens om du befinner deg i kortere perioder i støyområder med opp til 110 dB er det stor sjanse for skade. Om dette gjentas opp til flere dager i en lengre periode blir man utsatt for hørselskader (se tabell 1)[3]. Forskjellige tonehøyder registrerer bestemte steder på/i basilarmembranen. Øret er meget følsomt for forandringer i tonehøyden (frekvensen), selv en forskjell på 0,3 % kan merkes.

Uten tittel
Bergen Open Access Publishing