Giftlokket i Bergen; sannhet eller mediaoppstyr?
PDF

Hvordan referere

Strønen, A. (2013). Giftlokket i Bergen; sannhet eller mediaoppstyr?. Spiss, 5(01). Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/310

Sammendrag

Resultatene fra målingene viste at det var inversjon. Det var også ganske høye konsentrasjoner av de giftige nitrogenoksidene. På grunn av flere mislykkede forsøk på å konstruere, bygge og kalibrere måleutstyret riktig er det kun en måleserie som er grunnlaget for konklusjonen vår.

PDF
Bergen Open Access Publishing