Er det bra inneklima på Vardafjell videregående skole?
PDF

Hvordan referere

Snørteland, E., & Langaker, S. (2013). Er det bra inneklima på Vardafjell videregående skole?. Spiss, 5(01). Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/307

Sammendrag

Dårlig inneklima påvirker bl.a. konsentrasjonen og yteevnen vår. For oss som er elever er derfor et godt inneklima på skolen veldig viktig. En del elever har klaget på luftkvaliteten og temperaturen på Vardafjell VGS. Vi ville derfor undersøke inneklimaet i forhold til CO2-nivå, som ikke bør overskride 1000ppm, og temperatur, som bør være mellom 19 og 26°C. CO2-nivå og temperatur har blitt målt med en Pasco GLX-explorer datalogger med temperatur og CO2 sensor i tre ulike klasserom på skolen. Målingene ble gjentatt tre ganger i hvert rom. Bortsett fra noen få avvik i svært korte tidsperioder, viser alle gjennomsnittsmålingene at CO2-nivået og temperaturen i klasserommene holder seg innenfor gjeldene normer. Vi mener derfor at inneklimaet på Vardafjell VGS er bra.

PDF
Bergen Open Access Publishing