Kan en bok stoppe et prosjektil?
PDF

Hvordan referere

Moberg, H., Skeie, M., Skaale, D., & Nielsen, K. (2013). Kan en bok stoppe et prosjektil?. Spiss, 5(01). Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/300

Sammendrag

I dette forsøket ønsker vi å finne ut om en bok vil kunne stoppe et skudd.  Det første vi gjorde var å stille opp forsøksobjektene, derette; avfyrte vi prosjektiler mot dem. Når vi var ferdige med forsøket sammenlignet bevegelsesmengde og kinetisk energi i forhold til kulen sin penetreringsdybde. Ut i fra forsøkene kom vi fram til det er en vesentlig forskjell i penetreringsdybde mellom luftgevær og pistol. Vi kom fram til at det kun var geværet med en spiss kule som klarte å penetrere bøkene. Siden et luftgevær overfører mindre energi til prosjektilet enn et normalt skuddvåpen, kan vi anta at hvis skuddet fra luftvåpenet penetrerer boken, vil også våpen med høyere grad av energioverføring oppnå penetrasjon. På bakgrunn av innsamlet data, ser vi at det er lite sannsynlig at en bok stopper et prosjektil, spesielt med dagens våpen. 

PDF
Bergen Open Access Publishing