Skille mellom teksttyper ved hjelp av ordlengder
PDF

Hvordan referere

Tjernshaugen, J. (2018). Skille mellom teksttyper ved hjelp av ordlengder. Spiss, 10. Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/1480

Sammendrag

Det ble undersøkt om det er mulig å skille teksttyper fra hverandre ved å bruke en modell basert på prosentvis fordeling av ord med ulikt antall bokstaver. Ordlengdefordelingen i romanutdrag og sammendrag fra vitenskapelige avhandlinger ble analysert og sammenlignet. En modell ble konstruert basert på de fire ordlengdene der differansen mellom teksttypene var størst, og standardavvikene for ordlengdene ikke overlappet hverandre. Dette gjaldt fordelingen av ord på tre, fire, åtte og ni bokstaver. Med min modell og mitt tekstutvalg viste det seg å være mulig å skille mellom teksttypene i seks av seks tilfeller.

PDF
Bergen Open Access Publishing