Kan en smake forskjell på Non-Stop?
PDF

Hvordan referere

Femoen, V. (2018). Kan en smake forskjell på Non-Stop?. Spiss, 10. Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/1477

Sammendrag

Målet med forsøket er å undersøke hvorvidt en smaker forskjell på Freias Non-Stop-linser avhengig av fargen. Dette gjøres med en trekant-test, hvor forsøkspersonen mottar to like og en ulik prøve uten å vite hvilken som er hvilken. Forsøkspersonen skal avgjøre hvilken prøve som er forskjellig. Av de seks fargene Non-Stop kommer i, er det grønn og sort som testes.  Resultatene på undersøkelsen styrker hypotesen om at sorte og grønne Non-Stop-linser smaker forskjellig. Av de 34 deltakerne, var det 18 som gjettet riktig, noe som samsvarer med en P-verdi på 1,5%.

PDF
Bergen Open Access Publishing