Samsvarer kvaliteten på fjellvann med drikkevannsforskriften?
PDF

Hvordan referere

Steinarsrud, K. O., & Stel, W. A. (2018). Samsvarer kvaliteten på fjellvann med drikkevannsforskriften?. Spiss, 10. Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/1422

Sammendrag

Når man er på fjelltur, drikker man ofte vann fra en fjellbekk. Men er vannet egentlig så rent som en tror? Prøvene ble tatt fra en fjellbekk for å undersøke om kvaliteten til vannet samsvarer med kravene i drikkevannsforskriften. Drikkevannsforskriften inneholder kravene til kvalitet på drikkevann i Norge. Tarmbakterien Escherichia coli (E.coli) og innholdet av grums i vannet, var noen av de prøvene vi tok av vannet. Resultatet var overraskende. E.coli ble påvist.

PDF
Bergen Open Access Publishing