Utvikling og testing av alternativ metode for henting og lagring av værdata
PDF

Hvordan referere

Eglin, I., Helseth, B. M., & Engmark Øyulvstad, H. (2018). Utvikling og testing av alternativ metode for henting og lagring av værdata. Spiss, 10. Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/1417

Sammendrag

Det ble i dette forsøket undersøkt om det er nødvendig med en logger på en værstasjon. I samarbeid med Meteorologisk Institutt ble det i over en periode på to måneder utført et forsøk for å se om det er mulig å fjerne loggerne som er plassert ved værstasjoner rundt i landet. Loggerne gjør at om noe skjer med tilkoblingen til værstasjonene vil alle data likevel bli lagret på stedet, og man mister ingen målinger. Målet var å finne ut om man kan fjerne loggeren ved sensoren, overføre verdiene trådløst og likevel opprettholde høy oppetid. Ved å benytte forskjellige programmeringsspråk som blant annet Python ble det laget et program som hentet inn data direkte til en server. Forsøket viser at det er fullt mulig å erstatte loggermetoden som blir brukt i dag til en loggermetode som logger eksternt på en database. Med programmet som ble brukt i forsøket ble resultatet en nedetid på 11.2%. Dette er innenfor det vi regner som akseptabelt.

PDF
Bergen Open Access Publishing