Har fraværsgrensa bare betydning på fraværet eller påvirker den elevenes helse?
PDF

Hvordan referere

Berg, M., & Bing Lorentzen, H. (2017). Har fraværsgrensa bare betydning på fraværet eller påvirker den elevenes helse?. Spiss, 9. Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/1174

Sammendrag

Påvirker fraværsgrensa bare fraværet, eller går det også utover helsa? Dette er problemstillingen vi ønsket å finne ut av. Dette gjorde vi ved hjelp av både spørreundersøkelser og ved å samle inn fraværet ved Lørenskog. Resultatene viste at fraværsgrensa oppfyller sitt mål om å redusere fravær, men likevel går det på bekostning av elevenes helse. 

PDF
Bergen Open Access Publishing