Påvirkes vannkvalitet av rør
PDF

Hvordan referere

Sillerud, E. B., & Strumse, A. (2017). Påvirkes vannkvalitet av rør. Spiss, 9. Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/1154

Sammendrag

Rent drikkevann er en viktig ressurs for samfunnet. Derfor analyseres drikkevannet jevnlig for innholdet av ulike stoffer. I dette tilfellet ble vannkvaliteten i Kongsvinger sjekket for innhold av kobberioner. Vann ble samlet inn fra tre forskjellige steder i Kongsvinger. Disse ble tatt med på laben for å bestemme kobbernivået. Ut ifra dette og forskriftene om vann kunne vi trekke konklusjoner om hvordan vannkvaliteten er på de tre ulike stedene. Det viste seg at industriområdet hadde høye kobbernivåer, et tilfelle med over 1 mg/l, noe som er over lovlig standard. De to boligområdene hadde nivåer som var godt innenfor lovlige rammer.

 

PDF
Bergen Open Access Publishing