Er det bevere i Syverusbekken
PDF

Hvordan referere

Andersen, O. (2017). Er det bevere i Syverusbekken. Spiss, 9. Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/1142

Sammendrag

Målet med prosjektet var å finne ut av om det var bevere i Syverudsbekken i Ås. For å finne ut av dette, ble bekken undersøkt tre ganger over en periode på fem måneder. Dette ble gjort for å se forskjellen på området over to perioder og for å forsikre at alt var blitt undersøkt. Konklusjonen med prosjektet var at Syverudsbekken er et riktig habitat for bevere, men at beverne ikke har naturlig mulighet for å emigrere til Syverudsbekken. Bekken er dessuten en attraktiv tursti for innbyggerne i Ås.

 

PDF
Bergen Open Access Publishing