Kan en over 2000 år gammel metode gi gode mål for jordens omkrets?
PDF

Hvordan referere

Johnsrud, M. (2017). Kan en over 2000 år gammel metode gi gode mål for jordens omkrets?. Spiss, 9. Hentet fra https://boap.uib.no/index.php/spiss/article/view/1134

Sammendrag

Det er i dag mulig å gjøre ekstremt nøyaktige målinger av jordas omkrets ved hjelp av satellittdata og annen moderne teknologi. I denne oppgaven brukes en over 2000 år gammel metode for å måle jordomkretsen, antatt først tatt i bruk av grekeren Eratostenes. Her brukes mål av skyggen sola kaster på sitt høyeste for å regne ut hvor høyt sola står. Mål fra to forskjellige steder, samt lengde mellom stedene brukes så til å regne ut jordas omkrets. Resultatene fra forsøket gir et avvik på 6,5 %  av den faktiske jordomkretsen, og viser at denne metoden kan gi et relativt godt overslag over jordas omkrets, og metoden kan med all formodning gi enda bedre resultat med flere målinger, over lengre tid, og flere steder.

PDF
Bergen Open Access Publishing